Abiejų Tautų Respublika kaip nauja Europos politinio lauko veikėja

Spustelėkite aktyvias ikonas ir sužinokite daugiau informacijos.

Schemoje vaizduojamos Liublino unijos vidinės ir išorinės priežastys. Pateiktas šaltinis - ištrauka iš 1569 m. (Liublino) unijos akto. Lenkijos karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra jau vienas neišskiriamas vienalytis kūnas, taip pat viena bendra neišskiriama valstybė, kuri iš dviejų valstybių ir tautų susidarė ir susijungė į vieną tautą (visuomenę). Taip pat pateikiami Liublino unijos pokyčiai - LDK teritorija po Liublino unijos, LDK ir Lenkijos karalystės santykių struktūra ir ATR valdymo sistema.

*Pavietas – LDK teritorinis administracinis vienetas XVI a. II pusėje – XVIII a., vaivadijos dalis – apskritis, pervadinta Lenkijos karalystės teritorinio vieneto pavadinimu, vaivadijos dalis (apskritis).

**Seimelis – XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų savivaldos institucija, kuri rinkdavo savo atstovus į Abietų Tautų Respublikos Seimo Atstovų rūmus, pavietų ir kitus teismus, aptardavo užsienio ir vidaus politikos klausimus.