Sąvokos

Baltų žemė – baltų genčių teritorinis vienetas, nedidelis gynybos centras.

Didysis prūsų sukilimas – 1260–1274 m. vykęs prūsų sukilimas prieš Vokiečių ordiną. Prūsai sukilimą pralaimėjo.

Diduomenė – didžiausią politinę įtaką turintys kilmingieji.

Dinastija – keletas tos pačios giminės monarchų, vienas iš kito paveldinčių sostą (valdančioji giminė).

Europėjimas – Europos politinių, kultūrinių ir ekonominių veiksnių perėmimas.

Geneaologija – mokslas, tiriantis giminių istoriją.

Heraldika – mokslas, tiriantis herbus.

Kalavijuočių (nuo 1237 m. Livonijos) ordinas – karinis vokiečių vienuolių ordinas ir jo sukurta valstybė šiaurės baltų ir estų kraštuose.

Karaimai – tiurkų grupės tauta, kuri į Lietuvą atvyko XIV a. pab. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kvietimu. Šiuo metu daugiausiai jų gyvena Trakuose.

Klavikordas – klavišinis mušamasis muzikos instrumentas.

Konfederacija – teritorinė sąjunga, dažniausiai kuriama politiniais, ekonominiais ar kariniais tikslais.

Kryžiaus žygiai – karai, kuriuos XI a. pab.–XIII a. kariavo Vakarų Europos krikščioniškosios valstybės, siekdamos iš musulmonų atkariauti krikščionių šventąsias vietas Palestinoje. Nuo XII a. vid. Kryžiaus žygiai vyko ir Baltijos jūros regione.

Lenkėjimas – lenkų kalbos ir kultūros perėmimas.

Lietuviškieji ilgieji – sidabriniai lydiniai, naudoti Lietuvoje XI–XIV a. kaip mainų matas.

Magdeburgo teisė – nuo vidurinių amžių paplitusi miestų savivaldos teisė.

Ponų taryba – XV–XVI a. LDK valdymo organas, nuo XV a. pab. įgavęs įstatymų leidybos teisę ir sudaromas iš aukščiausių valstybės pareigūnų, kilusių iš bajorų luomo.

Prievolė – priverstinė tarnyba ar įsipareigojimas kitam asmeniui (pavyzdžiui, atlikti karo tarnybą).

Prišlieti – priglausti, pridėti. Terminas naudojamas kalbant apie Krėvos unijos sąlygas.

Rusėnai – į rytus nuo LDK gyvenę dab. baltarusių, ukrainiečių ir rusų protėvai. Jų kalba naudota kaip kanceliarinė LDK rašto kalba. LDK teritorija plėtėsi daugiausiai į rusėnų gyventas teritorijas.

Slavai – tautų, kalbančių slavų kalbomis, grupė. Jai priklauso lenkai, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, čekai, slovakai ir kt.

Totoriai – tiurkų grupės tauta, kuri į Lietuvą atvyko XIV a. pab. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kvietimu.

Unija – susivienijimas (dažniausiai politinis ar religinis). Valstybių politinė unija gali būti dinastinė ir federacinė.

Vaivadija – administracinis-teritorinis vienetas Lietuvoje po 1413 m. Horodlės sutarties.

Vietininkas – Lietuvos didžiojo kunigaikščio paskirtas vietos pareigūnas.

Vyskupija – bažnytinė provincija (administracinis teritorinis vienetas), valdoma vyskupo.

Vokiečių (kryžiuočių, teutonų) ordinas – vokiečių vienuolių karinis ordinas ir jo sukurta valstybė.