Nesvyžius: Baroko kultūros LDK pradžia

Nesvyžius – miestas, įsikūręs vidurio vakarų Baltarusijoje. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas XV a. viduryje. Nesvyžiuje išliko autentiškų LDK privataus miesto bruožų, gausu restauruotų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio paminklų.

1533 m. Nesvyžius galutinai tapo Radvilų giminės valdų dalimi. Radvilos puoselėjo šį miestą. Radvilų giminei Nesvyžius buvo vienas svarbiausių LDK religinių ir kultūros centrų. Mikalojaus Radvilos Juodojo laikais Nesvyžius buvo tapęs vienu svarbiausių Reformacijos Lietuvoje židinių. 1562 m. Nesvyžiuje įsteigta spaustuvė, kurioje buvo leidžiamos evangelikų reformatų knygos.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą.

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Renesansas pradėjo reikštis XVI a. pradžioje ir kartu su ankstyvosiomis Baroko formomis tęsėsi iki XVII a. vidurio. Prasidėjus valakų reformai, Renesanso principai buvo taikomi planuojant miestus. 1584 m. Radvilos perplanavo Nesvyžių. Miesto centre buvo suformuota kvadratinė turgaus aikštė, iš jos kiekvieno kampo išėjo po dvi tarpusavyje statmenas gatves. Buvo pastatyta 3 aukštų su daugiakampiais ryškiai išsikišusiais bokštais ir arkine galerija fasade renesansobaroko stiliaus pilis (1582–1604, architektas G. M. Bernardoni).

1655 m., kai Rusijos caro daliniai įžengė į Vilnių ir pirmą kartą valstybės istorijoje buvo užimta Lietuvos sostinė, Radvilos svarbiausius valstybės dokumentus – Lietuvos Metriką perkėlė į savo pilį Nesvyžiuje. 

Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Mikalojaus Radvilos Juodojo sūnus, paveldėjęs iš tėvo Nesvyžiaus valdžią, miestą pavertė katalikybės centru. Čia įkurdino jėzuitų, benediktinių ir bernardinų vienuolynų bendruomenes. XVII a. II pusėje čia apsigyveno ir dominikonai. M. K. Radvilos Našlaitėlio iniciatyva ir lėšomis Nesvyžiuje buvo pastatytas pirmasis baroko stiliaus pastatas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (1587–1593, architektas – jėzuitas G. M. Bernardoni).

Radvilos visuomet mėgo puošnumą, didingumą, nevengė naujovių. Jėzuitams į Lietuvą atnešus Baroką, atsirado puiki galimybė. Neatsiliekant nuo Europos madų, Nesvyžiuje pastatytas pirmasis Baroko epochos statinys LDK – Dievo Kūno bažnyčia. Kaip pavyzdys buvo pasirinkta Romos Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia – pirmoji Baroko epochos bažnyčia Europoje. Nesvyžius šiais laikais laikomas Baroko kultūros šaltiniu, nes iš čia, dėl didikų Radvilų, Baroko kultūra išplito po LDK teritoriją.

Palyginkite abu statinius. Kokius skirtumus ir panašumus įžvelgiate?