Sąvokos

Alumnatas – dvasininkų kolegija, kurioje auklėtiniai buvo nemokamai išlaikomi ir mokomi.

Ansamblis – pastatų visuma, pasižyminti darna ir vientisumu.

Atikas – dekoratyvinė statinio stogo sienelė virš viršutinio karnizo, pridengianti stogą ir užbaigianti fasadą

Barokas – XVI a. pab.–XVIII a. kultūros epocha Europoje. Mene (literatūroje, muzikoje, dailėje) ir architektūroje pasireiškė prabanga, įmantrumu, puošnumu. 

Bernardinai – katalikų vienuolių ordinas, pranciškonų atšaka. Pirmasis bernardinų vienuolynas Lenkijoje įsteigtas XV a. viduryje, o neilgai trukus įsikūrė ir Lietuvoje.

Fundatorius – įsteigėjas, įkūrėjas; dovanotojas.

Jėzuitai – katalikų vienuolių ordinas, kurį 1534 m. Paryžiuje įkūrė smulkus ispanų bajoras Ignacas Lojola kovai su reformacija. Į Lietuvą jėzuitų ordinas atvyko Vilniaus vyskupo V. Protasevičiaus kvietimu 1569 m.

Klasicizmas – literatūros ir meno kryptis, kurios estetiką ir stilių lėmė sąmoninga orientacija į antikos pavyzdžius, laikytus grožio ir harmonijos etalonu (XVI a. pab.–XIX a. I pusė).

Lietuvos Metrika – Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarijos archyvo dokumentai (XIV a. vid.–XVIII a. pab.).

Materialusis paveldas – tai per kelias kartas perimti etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbūs kultūros objektai

Piliastras – vertikalus stačiakampio arba daugiakampio skerspjūvio dekoratyvinis arba konstrukcinis architektūros elementas.

Renesansas – Europos kultūros istorijos epocha (XIV–XVI a.). Žymi perėjimą nuo vidurinių amžių prie naujųjų amžių kultūros.

Sakralinė architektūra – visuomeniniai pastatai arba jų kompleksai, skirti religinėms apeigoms atlikti ir religiniams poreikiams tenkinti.

Trinitoriai – Švenčiausiosios Trejybės ordinas, katalikų vyrų vienuolių ordinas, to ordino nariai. 

Unitai – krikščionys, puoselėjantys stačiatikių tradicijas ir apeigas, bet pripažįstantys Romos katalikų bažnyčios popiežiaus valdžią.