Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Nurodau ne mažiau kaip keturis Baroko epochos bruožus.

 

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Nurodau ne mažiau kaip tris LDK Baroko paveldo objektus.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Įvardiju ne mažiau kaip tris su Baroko epocha LDK susijusias istorines asmenybes ir paaiškinu jų veiklos reikšmę temos kontekste

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10