Religinė pakanta ir nepakanta LDK 

XIII–XV a. LDK garsėjo kaip religijos tolerancijos kraštas, kuriame nebuvo persekiojami kitataučiai ir kitatikiai, tačiau XVI–XVII a. dėl reformacijos priešpriešos su Katalikų bažnyčia situacija pakito. Dėl religinės kovos įtampų krašte religinio pakantumo sumažėjo. Vidinis Katalikų bažnyčios atsinaujinimas XVI–XVII a. vadinamas katalikiškąja reforma, o Bažnyčios laikyseną reformacijos atžvilgiu istorikai vadina kontrreformacija, t. y. kryptinga kova su reformacija. Lietuva, skirtingai nei to meto Vakarų Europa, nevirto religinių karų, kuriuose liejosi kraujas, teritorija, tačiau nepakantumas kitiems ir kitokiems katalikiškoje LDK reiškėsi kitomis formomis. 

Spustelėkite aktyvias ikonas ir sužinokite daugiau informacijos.

*Poleminė literatūra – religinio turinio literatūra, kurioje skirtingų religijų atstovai ginčijasi tarpusavyje dėl tikėjimo tiesų.