Sąvokos

Identitetas  savivoka, savęs supratimas.

Konsekruoti – įšventinti į vyskupus; pašventinti bažnyčią, altorių, liturginius indus.

Kultūros paveldas – tai per kelias kartas perimtos etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbios kultūros vertybės. Kultūros paveldas gali būti materialusis (pvz., pilys, bažnyčios, ir kt.) ir nematerialusis (pvz., Dainų ir šokių šventės, sutartinės).

Materialusis paveldas – tai per kelias kartas perimti etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbūs kultūros objektai.

Obeliskas – stačiakampio arba kvadrato formos paminklas su stulpu, siaurėjančiu į viršų, ir piramidine viršūne.