Žalgirio mūšio laukas

Šiame mokomajame objekte susipažinsime su Žalgirio mūšio lauku.

Žalgirio mūšis – jungtinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės kariuomenės mūšis su Vokiečių ordinu, įvykęs 1410 m. liepos 15 d. prie Žalgirio (lenk. Griunvaldo) ir Tanenbergo (lenk. Stembarko) kaimų.

Žalgirio mūšio laukas yra dabartinės Lenkijos teritorijoje. Jam skirtas Žalgirio mūšio paveldo objektas – Žalgirio mūšio laukas – yra įsikūręs šiaurės vakarų Lenkijoje, Mozūrų vaivadijoje, tarp Liudviksdorfo, Ulnovo ir Stembarko kaimų.

Žalgirio mūšio lauko nuotrauka
Žalgirio mūšio laukas
Obelisko ir stulpų su jungtinės Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dalių ženklais nuotrauka
Obeliskas ir stulpai su jungtinės Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dalių ženklais 

Spustelėkite mygtukus ir sužinokite daugiau informacijos.

Zigmo Vitkaus knygoje „Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki XXI a.“ („Alma littera“, 2019) su paaiškinimais pateiktas lenkų dailininko Jano Mateikos 1878 m. nutapytas Žalgirio mūšį vaizduojantis paveikslas.

Spustelėkite aktyvias ikonas ir sužinokite daugiau informacijos.