Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Paaiškinau ne mažiau kaip po dvi aplinkybes (karą ir epidemijas), dariusias įtaką Vakarų Europos ir Lietuvos  gyventojų kasdienybei Ankstyvaisiais, Brandžiaisiais ir Vėlyvaisiais viduramžiais.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Apibūdinau viduramžių Lietuvos gyventojų kasdienybę, išskirdamas ne mažiau kaip po tris buities bruožus ir darbus.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Palyginau LDK visuomenės grupių (bajorų, dvasininkų, miestiečių, valstiečių) kasdienio gyvenimo praktiką.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Išnagrinėjau viduramžių kasdienybę perteikiančius šaltinius.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Sukūriau komiksą apie kasdienį viduramžių žmonių gyvenimą.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10