Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Nurodžiau Valakų reformos esmę, ne mažiau kaip dvi jos priežastis ir du padarinius.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Apibūdinau LDK ūkio vystymąsi XVI-XVII a.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Paaiškinau, kaip formavosi ir kokią įtaką visuomenei padarė moderni Jungtinių Nyderlandų provincijų ir Anglijos ekonominė sistema XVI–XVII a.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Palyginau LDK ir Vakarų Europos valstybių ekonominę raidą XVI–XVIII a., nurodžiauu ne mažiau kaip po du skirtumus ir panašumus.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Išnagrinėjau šaltinių informaciją apie Naujųjų laikų ūkį ir visuomenę.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Grupėje sukūrėme knygą, pristatančią pasirinktą temą apie gyvenamosios vietovės ūkį ir visuomenę Naujaisiais laikais.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10