Įsivertinu

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

2 argumentais apibūdinau XVI–XVII a. Lietuvą kaip tolerantišką valstybę.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Įvardijau po 2 Reformacijos, Renesanso ir Baroko LDK asmenybes ir nusakiau jų veiklos reikšmę.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Nusakiau bent 5 Reformacijos į Lietuvą atneštas pažangias kultūros naujoves.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Apibrėžiau ir teisingai paaiškinau bent 4 išmoktas naujas istorines sąvokas.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Atskyriau renesansinius statinius nuo barokinių.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje rasite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti šios temos žinias ir gebėjimus. Spręsdami jas, surinksite iki 10 taškų. Pabaigę spręsti, galėsite peržiūrėti atsakymus.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10