Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Nurodžiau ne mažiau kaip tris Lietuvos valstybės kūrimosi priežastis, ne mažiau kaip po tris Krėvos unijos, Lietuvos krikšto priežastis ir pasekmes.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Žemėlapyje nurodžiau LDK teritorijos kaitą, įvardinau ne mažiau kaip tris XIII–XV a. LDK kaimynes valstybes ir žymiausius to meto LDK mūšius su užsienio valstybėmis.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Nurodžiau ne mažiau kaip po tris XIII–XV a. I  p. Lietuvos valdovų, Mortos ir Onos Vytautienės nuopelnus Lietuvai.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Parašiau laišką pasirinktam XIII – XV a. LDK valdovui.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Paaiškinau, kodėl yra svarbu analizuoti LDK XIII – XV a. istoriją.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10