Kūrybinė užduotis

Kūrybinės užduoties iliustacija

XIV–XVIII a. laikotarpiu Europos ir Lietuvos visuomenės elito atstovai (dvasininkai, bajorai, pasiturintys miestiečiai) rašė memuarinio pobūdžio tekstus (atsiminimus, autobiografijas, dienoraščius), kuriuose fiksavo savo asmeninio gyvenimo įvykius. Jie buvo rašomi lotyniškai, lenkiškai, rusėniškai, nevengiant literatūrinės išmonės, emocijų, kiekvieną naują pastraipą pradedant tikslia data.

Užduotis – sukurkite dienoraščio fragmentą tema „Mano išsilavinimo kelias, tampant didžiojo kunigaikščio raštininku“.

Simuliacinė dienoraščio kūrimo sąlyga – laisva interpretacija, pasirenkant amžių (XIV a. arba XV a.), mokyklą ir vietovę, kurioje mokėtės, universitetą, kuriame studijavote, luomą, iš kurio esate kilę, dvarą ar pilį, kurioje dirbate raštininku.

Privalomos kuriamo dienoraščio teksto sąlygos:

  1. sukurtame tekste panaudota ne mažiau kaip 10 temoje „Europėjanti LDK kultūra“ išmoktų sąvokų, įvykių, faktų, asmenybių, vietovardžių;
  2. tekstas parašytas taisyklinga lietuvių kalba pirmuoju asmeniu;
  3. apimtis – ne mažiau kaip 150 žodžių.
Kūrybinės užduoties iliustacija