Šaltinių sąrašas

Baumilienė, O., Spetylaitė, L., Agasarjanaitė, G. Lietuvių kalba. Vadovėlis 7 klasei. I dalis. Serija HORIZONTAI. Vilnius: Šviesa, 2023.

Bernardinai, istorija.lt,  laviadellambra.com, Lietuvos Archeologija 46”,, „Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas”, LRT, Paaugusių žmonių knyga”, savaite.lt, Visuotinės lietuvių enciklopedijos, Wikimedia nuotraukos.

Bumblauskas, A., Bumblauskas, M. Lietuvos istorija. Paaugusių žmonių knyga. I dalis. Vilnius: Baltos lankos, 2017.

Gimbutienė, M. Baltai priešistoriniais laikais. Vilnius: Mokslas, 1985.

Gimbutienė, M. Senoji Europa. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.

Girininkas, A., Lukoševičius, O. Lietuvos priešistorė. Vilnius: Agora, 1997.

Griciuvienė, E. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000.

Grikšienė, R. Pagonybė. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija, 2015.

Indoeuropiečių kalbų šeima. http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/291

Kapleris, I., Meištas, A., Mickevičius, K., Šalna, R., Laikas. Istorijos vadovėlis 7 klasei. I dalis. Vilnius: Briedis, 2004.

Kavaliauskas, V. Pasaulio kalbos. Vilnius: Vilniaus verslo kolegija, 2022.

Kiaupa, Z., Kiaupienė, J., Kuncevičius, A. Lietuvos istorija iki 1795 metų. Vilnius: Varnas, 2000.

Lietuvių ir sanskrito kalbų panašumas – mįslė mokslininkams. LRT https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/119076/lietuviu-ir-sanskrito-kalbu-panasumas misle-mokslininkams

Meištas, A., Latišenka, A. Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Vilnius: Briedis, 2000.

Mickevičienė, D. Indoeuropiečių protėvynės idėjų sklaida. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2000.

Rimantienė, R. Lietuva iki Kristaus. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995.

Tarvydas, S. Indoeuropiečiai. Vilnius: Vaga, 1970.

Theodore S. Truston. Lietuvių kalba – tobulesnė už sanskritą ir graikų kalbą. Lietuvos geografijos mokytojų asociacija https://geografija.lt/2011/10/lietuviu-kalba-tobulesne-uz-sanskrita-ir-graiku-kalba