Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Kiekvienos valdymo formos (absoliutizmo, konstitucinės monarchijos, respublikos) susiformavimą ir įsitvirtinimą XVI-XVII a. Europos valstybėse paaiškinau dviem-trimis teiginiais.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Apibūdinau ATR XVI–XVIII a.: išskyriau ne mažiau kaip po dvi Liublino unijos vidines ir išorines priežastis, paaiškinau ATR valdymo sistemą, nurodžiau jos karus su kitomis valstybėmis. 

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Įvertinau Stepono Batoro, Jono Karolio Chodkevičiaus, Jonušo Radvilos, Armano Žano de Rišeljė, Liudviko XIV veiklą: pateikiau savo išvadas ir bent po vieną argumentą. 

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Savarankiškai iškėliau klausimų apie istorinę asmenybę kūrybinėje užduotyje. 

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Sukūriau istorinį pasakojimą apie pasirinktą istorinę asmenybę.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10