Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Nusakiau ne mažiau kaip tris XIV–XV a. LDK rašto kultūros raidos bruožus ir jų santykį su krikščionybės plėtra.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Apibrėžiau ir paaiškinau ne mažiau kaip keturias išmoktas naujas istorines sąvokas.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Išskiriau tris LDK švietimo sistemos atsiradimo aplinkybes ir įvertinau jų svarbą visuomenės europėjimui.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Išvardinau ne mažiau kaip po tris bažnytinės ir pasaulietinės gotikinės architektūros LDK pavyzdžius.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10