Kūrybinė užduotis

Viena diena viduramžiuose

Išnagrinėkite mokymosi objektus – demonstracijas ir sukurkite komiksą Viena diena viduramžiuose.

Užduotį atlikite, vadovaudamiesi šiais žingsniais: