Iš kur kilę indoeuropiečiai?

Kas tokie buvo indoeuropiečiai? Kur gyveno indoeuropiečiai? Iš kur jie atkeliavo į mūsų kraštus? Tai klausimai, į kuriuos mokslininkai neturi vieno tikslaus atsakymo.

Indoeuropiečiai tai tautų grupė, turėjusi bendrą protėvynę ir prokalbę, iš kurios kilusios baltų, germanų, romanų, senovės indų, slavų ir kitos giminiškos kalbos. Indoeuropiečiai – XIX a. mokslininkų sukurtas terminas iš dviejų žodžių, įvardijančių du tolimiausius indoeuropiečių prokalbe kalbėjusių žmonių gyventus plotus, – Indija ir Europa.

Manoma, kad apie 2500 m. pr. Kr. indoeuropiečiai atsikraustė į Rytų Pabaltijį, kaip virvelinės keramikos ir laivinių kovos kirvių kultūrų nešėjai, karingi ir gerai ginkluoti kariai, pranašesni už šioje teritorijoje jau įsikūrusius vietinius gyventojus.

Akmens amžiaus laiko juosta

Protėvynė – senovinė pirmykštė tėvynė, spėjama geografinė vieta, iš kurios kilo kokia nors kalbinė grupė, pavyzdžiui, indoeuropiečių kalbų šeima. 

Jau nuo XIX a. mokslininkai aiškinasi, iš kur kilo indoeuropiečiai. XIX a. iškelta hipotezė, kad indoeuropiečiai kilo iš Indijos, nepasitvirtino, nes indoeuropiečių kalbose tyrinėtojai neranda tokių žodžių kaip beždžionė, kupranugaris, dramblys, tigras ar palmė. Indoeuropiečių prokalbėje nebuvo ir žodžio jūra, tad mokslininkai daro išvadą, kad indoeuropiečiai tikriausiai negalėjo gyventi ir prie jūros. Tačiau indoeuropiečiai vartojo žodžius vilkas, meška, sniegas ir kt.

Išskiriamos keturios galimos indoeuropiečių protėvynės geografinės teritorijos: 

  • žemės tarp Baltijos ir Juodosios jūrų, 
  • Anatolija (dab. Turkijos teritorija), 
  • Balkanai,
  • Eurazijos stepės prie Kaspijos jūros. 

Pasak pasaulinio garso lietuvių archeologės Marijos Birutės Gimbutienės, indoeuropiečiai susiformavo Eurazijos stepėse (V tūkstm. pr. Kr. teritorijoje tarp Volgos miškastepių ir stepių regiono, į šiaurę nuo Juodosios jūros), o vėliau jų atstovai trimis bangomis išplito į Pietryčių ir Vidurio Europą, kur pradėjo jos indoeuropeizaciją.

Britų archeologo K. Renfru (C. Renfrew) nuomone, indoeuropiečiai susiformavo Anatolijoje (apie VII tūkstm. pr. Kr.) ir kartu su žemdirbyste išplito į Pietų Europą, vėliau į kitas Europos dalis ir Aziją. Ši hipotezė labiau paremta kalbine argumentacija, teigiančia, kad indoeuropiečių prokalbe kalbantys žmonės galbūt gyveno ne lygumose, o kalnuotose vietovėse (pavyzdžiui, Anatolijoje), nes indoeuropiečių prokalbės žodyne randama nemažai žodžių, reiškiančių kalnus, uolas.

Spustelėkite aktyvias ikonas ir sužinokite daugiau informacijos

Medžio iliustracija, kurios kamienas indoeuropiečių kalbos, kuris skirstosi į: armenų albanų indoiranėnų (indų: hindi, pendžabų, bengalų ir iranėnų: kurdų, persų) slavų (rytų slavų: rusų, baltarusų, ukrainiečių ir vakarų slavų: lenkų, slovakų, čekų bei pietų slavų: serbų, kroatų, bulgarų) romanų (prancūzų, ispanų, italų) germanų (vakarų germanų: anglų, vokiečių ir šiaurės germanų: švedų, norvegų) keltų (airių, škotų) graikų baltų (latvių, lietuvių)

Keletas minčių apie lietuvių kalbos archajiškumą, autentiškumą, ypatingumą ir grožį. 

2011 m. rugpjūčio 12 d. "The New York Times" dienraštyje pasirodė Theodore S. Thurston publikacija:
Turtingiausias lietuvių kultūros paveldas yra kalba – vienas didžiausių žmonijos pasiekimų. Lietuvių kalba pralenkia visas kitas Europos kalbas garsų grynumu, nuostabia gramatine struktūra. Remiantis išplėtota gramatika, natūralių ir gražių kalbos garsų skambesiu galima teigti, kad senovės lietuviai iš tiesų buvo nepaprastai kūrybingi. Lietuvių kalbos balsių sistema savo stiliumi labai panaši į antikinę. Ji yra senesnė, negu sanskritas
Garsus kalbininkas Bendžaminas V. Dvaitas (Benjamin W. Dwight) knygoje „Modernioji filologija“ taip sako apie lietuvių kalbą: „Iš visų Europos kalbų lietuvių kalba turi didžiausią skaičių maloninių ir mažybinių žodžių, daugiau, negu ispanų ar italų kalbos, netgi rusų, ir jie gali būti dauginami be galo, pridedant juos prie veiksmažodžių ir prieveiksmių, lygiai kaip prie būdvardžių ir daiktavardžių. Jeigu tautos vertė, imant visą žmoniją, būtų matuojama kalbos grožiu, tai lietuvių tauta turėtų užimti pirmą vietą tarp Europos tautų.“
Garsus Naujųjų laikų filosofas Imanuelis Kantas (Immanuel Kant) apie lietuvių kalbos svarbumą: „Iš tiesų jokia kita pasaulio kalba nėra gavusi tiek aukštų pagyrimų kaip lietuvių kalba. Lietuvių tautai tenka didelė garbė už kalbos sukūrimą, išdailinimą ir vartojimą. Tai tobulai išvystyta kalba, turinti savitą ir aiškią fonologiją*. Be to, pagal lyginamąją kalbotyrą lietuvių kalba gali tinkamiausiai atstovauti pirmykštei arijų civilizacijai ir kultūrai.“
*Fonologija – kalbotyros šaka, tirianti kalbos garsų funkcijas ir santykius.