Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Bent dviem argumentais pagrindžiau, kad XVI–XVII a. Lietuva buvo tolerantiška valstybė.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Įvardijau po du reformacijos, Renesanso ir Baroko LDK asmenybes ir nusakiau jų veiklos reikšmę.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Nusakiau bent penkias dėl reformacijos Lietuvoje atsiradusias pažangias kultūros naujoves.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Apibrėžiau ir paaiškinau bent keturias išmoktas naujas istorines sąvokas.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Atskyriau renesansinį ir barokinį statinius.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10