Kūrybinė užduotis

Stendiniai pranešimai apie baltų gentis

Stendinio pranešimo kūrimo žingsniai:

 1. Pasirinkite vieną baltų gentį: aukštaičiai, jotvingiai, kuršiai, latgaliai, lietuviai, prūsai,  sėliai, skalviai, žemaičiai ar žiemgaliai. Galima rinktis jums įdomią baltų gentį, o galbūt artimą jūsų, prosenelių, proprosenelių gyventai teritorijai, galima rinktis iškeliant vieną ar kitą jums aktualų probleminį klausimą, tarkim, kodėl pasirinkta gentis išnyko ar susiliejo su kitomis gentimis?
 2. Sudarykite planą, pagal kurį rinksite ir pateiksite stendinio pranešimo informaciją. Galimo plano pavyzdys:
  • trumpa genties susiformavimo istorija,
  • genties paplitimas (žemėlapis),
  • žmonių verslai, papuošalai,
  • laidojimas,
  • genties asimiliacija su kitomis gentimis ar jos išlikimas,
  • genties unikalumas, įdomūs, išskirtiniai faktai.
 3. Iš knygų, internetinių puslapių ar kitų šaltinių surinkite informaciją (žodinę, rašytinę ir vaizdinę) apie pasirinktą gentį.
 4. Surinktą informaciją susisteminkite, išgryninkite svarbiausius aspektus.
 5. Atsižvelkite į stendinio pranešimo, kuriame turi būti ir tekstinės, ir vaizdinės medžiagos, reikalavimus ir pradėkite kurti. Stendiniame pranešime turi būti nurodyta:
  • pranešimo pavadinimas,
  • autoriaus(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės),
  • mokyklos pavadinimas,
  • klasė,
  • įvadas (probleminis klausimas),
  • informacijos apie gentį dėstymas, atsakymas į probleminį klausimą,
  • išvados,
  • šaltinių sąrašas,
  • rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A3 (A2).
 6. Tokią pat užduotį ,,suformuluokite“ ir dirbtiniam intelektui. Gautą rezultatą palyginkite su jūsų darbu, parašykite išvadą apie dirbtinio intelekto produktą.
 7. Stendinį pranešimą (jūsų ir dirbtinio intelekto) pristatykite klasės draugams ir surenkite stendinių pranešimų parodą.