Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Apibūdinau LDK visuomenės grupes pagal jų turimas teises, religinę ir tautinę tapatybę.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Paaiškinau ne mažiau kaip po dvi LDK visuomenės kaitos vidines ir išorines priežastis.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Susiejau Europos visuomenei būdingus bruožus su LDK visuomenės raida.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Pateikiau ir argumentavau savo nuomonę apie LDK visuomenės grupių teises ir pareigas.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Sukūriau istorinį pasakojimą apie  LDK visuomenę XIII–XV a.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10