Kūrybinė užduotis

Atlikite pasirinkto XIV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo objekto artimoje aplinkoje tyrimą.

Remdamiesi surinkta informacija parenkite skaitmeninę pateiktį (informacinį grafiką) ir pristatykite klasei.