Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Remdamasis ne mažiau kaip keturiais teiginiais, paaiškinau, kaip susiformavo baltų gentys.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Remdamasis ne mažiau kaip trimis pavyzdžiais, apibūdinau baltų genčių kasdienio gyvenimo bruožus, tikėjimą ir papročius.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Nurodžiau baltų paveldo svarbą dabartiniam mūsų gyvenimui.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10