LDK visuomenės vystymasis

XIII a. susikūrios Lietuvos valstybės gyventojų tautinė, religinė sudėtis iki XV a. nuolat keitėsi. Šią kaitą lėmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos augimas, prisijungiant dalį Rusios kunigaikštysčių žemių. Įvairių tautinių ir religinių grupių atstovai į Lietuvą kraustėsi ir dėl jos valdovų atvirumo (gerų gyvenimo sąlygų suteikimo) politikos. XIII-XV a. formavosi feodalizmui būdinga luominė visuomenė.

Nuosekliai (chronologine seka) išnagrinėkite pateikiamą LDK luominės visuomenės formavimosi ir religinės bei tautinės sudėties kaitos eigą.

Spustelėkite aktyvias ikonas ir sužinokite daugiau informacijos

Luominės visuomenės formavimasis: XIII a. - formavosi atskiros visuomenės grupės XIV a. - Jogaila įteisino luomus, XV a. - valdovai stiprino bajorų savanoriškumą ir valstiečių priklausomybę nuo žemvaldžių. Religinės ir tautinės sudėties kaita: XIII a. - dauguma gyventojų - lietuviai. Jie buvo pagonys. XIV ir XV a. - gyventojų daugumą sudarė rusėnai, kurie priklausė Rytų (stačiatikių) bažnyčiai ir valdovų atvirumo politika paskatino į LDK kraustytis įvairių tautybių ir religijų žmones.