Šaltinių sąrašas

Genzelis B., Lietuvos kultūros istorija, Kaunas, 2019, p. 67.

Gudavičius E., Lietuvos europėjimo keliais. Istorinės studijos, Vilnius, 2002, p. 40–41, 236–237, 245.

Jurginis J., Lukšaitė I., Lietuvos kultūros istorijos bruožai (Feodalizmo epocha. Iki aštuonioliktojo amžiaus), Vilnius, 1981, p. 43–50.

Kiaupienė J., Petrauskas R., Lietuvos istorija, t. IV, Vilnius, 2009, p. 125–152.

Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XIII–XVII a. Istorijos šaltinių antologija, Vilnius, 1994, p. 84.

Shuterstock, Wikimedia, Visuotinė lietuvių enciklopedija, efoto.lt, mikalojus.lt, šaltiniai.info ir Vilniaus universiteto biblioteka nuotraukos.

Ulčinaitė E., Norvaišas A., Lietuvių literatūros istorija, XIII–XVIII amžiai, Vilnius, 2003, p. 54–57.