Šaltinių sąrašas

Braudel, F. Kapitalizmo dinamika. Vilnius: Baltos lankos, 1994

Dambrauskaitė, N. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstiečių kasdienio gyvenimo detalės XVI amžiuje-XVII amžiaus pirmoje pusėje. Lietuvos istorijos studijos, 46. 2020

Dubonis, A. Dvaras. Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai / Sudarė V. Ališauskas, L. Jovaiša ir kt. Aidai, 2001

Forgeng, J. Daily life in Stuart Britain. London: Greenwood Press, 2007

Guzevičūtė, R, Apranga. Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai / Sudarė V. Ališauskas, L. Jovaiša ir kt. Aidai, 2001

Janicki, K. Aukso amžiaus damos: tikros istorijos. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018

Lietuvos istorijos staipsnių ir dokumentų rinkinys / Sudarė J. Varnienė. Vilnius: Arlila, 1999

Mačiekus, V. Obeliai. Kriaunos. Versmė, 2009

Milerytė-Japertienė G. Pasakojimai apie miestą ir jo žmones. Kaunas: Kauno miesto muziejus, 2022

Sajauskas S., Pinigų kilmė ir raida. Pinigų studijos, 1. 2010 https://www.lb.lt/uploads/documents/docs/publications/sajauskas_4.pdf

Visuotinės lietuvių enciklopedijos ir Wikimedia nuotraukos.