Kūrybinė užduotis

Pasirinkite vieną iš XIII–XV a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, kurio nuveikti darbai jums padarė didžiausią įspūdį, ir parašykite jam padėkos laišką arba laišką, kuriame paklauskite, kokiu savo darbu jis didžiuojasi labiausiai.

Prieš rašydami laišką:

  • Pasirinkite laiško adresatą (Mindaugą, Mortą, Gediminą, Algirdą, Kęstutį, Jogailą, Vytautą Didįjį arba Oną Vytautienę) ir pagalvokite, koks turėtų būti tinkamas kreipimasis į jį.
  • Pagalvokite apie laiško turinį (kokias temas aptarsite, kokių klausimų paklausite, kokias problemas apžvelgsite, kokius pasiūlymus pateiksite).
  • Nuspręskite, kaip užbaigsite laišką: ar tikėsitės atsakymo, ar paprašysite jo? Ar pasirašysite laišką? Jei taip, tai kaip?
  • Laiške būtinai nurodykite aiškią laiško datą ir vietą.
  • Rašydami laišką panaudokite išmoktas sąvokas.