Kūrybinė užduotis

Istorinių asmenybių vaidmens vertinimas

  1. Pasirinkite vieną iš šios temos svarbiausių istorinių asmenybių: Steponas Batoras, Jonas Karolis Chodkevičius, Liudvikas XIV, Jonušas Radvila, Armanas Žanas de Rišeljė. 
  2. Asmenybės veiklai išnagrinėti, susikurkite minčių žemėlapį. Jį pradėkite, išskirdami 4-5 kategorijas, pagal kurias sisteminsite informaciją (pavyzdžiui, biografinės detalės, asmeninis gyvenimas, politiniai tikslai, karai). Kiekvieną kategoriją padalinkite į atskiras dalis (pavyzdžiui, jei kategorija vadinasi “biografinės detalės”, tai ją galima padalinti taip: gimimo data ir vieta, išsilavinimas, mirties data ir vieta, t. t.). Jei yra poreikis, jas galima skaidyti dar smulkiau. 
  3. Išnagrinėkite demonstracijose pateiktą informaciją apie jūsų pasirinktą asmenybę ir atsirinkite istorinius faktus, priskirdami juos įsivardintoms kategorijoms minčių žemėlapyje. 
  4. Raskite papildomų šaltinių ir atsirinkite informaciją pagal minčių žemėlapyje įsivardytas kategorijas. 
  5. Remkitės sudarytu minčių žemėlapiu ir įvertinkite pasirinktos asmenybės istorinį vaidmenį (kokią įtaką padarė savo valstybės istorijai) ir veiklą. Atsakymą pateikite, suformuluodami dvi argumentuotas išvadas.
  6. Minčių žemėlapį ir įvertinimą pristatykite bendraklasiams.