Šaltinių sąrašas

AmberLita, diena.lt, „Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas”, LRT, Shutterstock, Visuotinės lietuvių enciklopedijos, Wikimedia nuotraukos.

Baltų kalbos. Baltų kelias. https://www.baltukelias.lt/puslapis/baltu-kalbos/

Baltų vardo Tėvui G.H.F. Neselmanui – 210 metų! https://alkas.lt/2021/02/14/baltu-vardo-tevui-g-h-f-neselmanui-210-metu/

Beresnevičius, G. Lietuvių religija ir mitologija. Vilnius, 2019.

Bumblauskas, A. Senosios Lietuvos istorija 1009–1795. Vilnius, 2005.

Bumblauskas, A., Bumblauskas M. Lietuvos istorija. Paaugusių žmonių knyga. I dalis. Vilnius, 2017.

Ereminas, G. Latviai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. https://www.vle.lt/straipsnis/latviai/

Gimbutienė, M. Baltai priešistoriniais laikais. Vilnius, 1985.

Gimbutienė, M. Senoji Europa. Vilnius, 1996.

Girininkas, A., Lukoševičius, O. Lietuvos priešistorė. Vilnius, 1997.

Istorija. Vadovėlis 7 klasei, serija Atrask. Vilnius, 2016.

Kaselis, G. Atpažinkime žemėlapius. Ruošiamės istorijos egzaminui. Vilnius, 2004.

Kiaupa, Z., Kiaupienė, J., Kuncevičius, A. Lietuvos istorija iki 1795 metų. Vilnius, 2000.

Lietuvos istorijos dokumentų ir straipsnių rinkinys. Vilnius, 1999.

Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius, 2000.

Michelbertas, M. Senasis geležies amžius Lietuvoje (I–IV a.). Vilnius, 1986.

Rimantienė, R. Baltai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. https://www.vle.lt/straipsnis/baltai/

Rimantienė, R. Lietuva iki Kristaus. Vilnius, 1995.

Vaitiekūnas, S. Gyventojai. Vilnius, 2008.

Zinkevičius, Z., Luchtanas, A., Česnys, G. Tautos kilmė. Vilnius, 2006.

Žemelapiai. Baltai. Istorija Tau. https://istorijatau.lt/rubrikos/zemelapiai/baltai