Šaltinių sąrašas

Dubonis, A. Gyvenimo lygis. Lietuvos istorija, III tomas. XIII A. 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Dubonis, A. Nuosavybė. Lietuvos istorija, III tomas. XIII A. 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Dubonis, A. Pirkliai ir amatininkai – miestiečiai ir miestai. Lietuvos istorija, III tomas. XIII A. – 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Dubonis, A. Ūkis iš Lietuvos istorija, III tomas. XIII A. – 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Kiaupa, Z. Kauno istorija, I tomas. Kauno istorija nuo seniausių laikų iki 1655 metų. Vilnius: Versus Aureus, 2010.

Lietuvos ir pasaulio istorija. Dokumentų rinkinys aukštesniųjų klasių moksleiviams / Sudarė L. Pobedinska, U. Tornau. Vilnius: Tyto alba, 2006

Mickevičius, A. Vikingai Lietuvos istorijoje. Vilnius: studija Versus, 2019

Petrauskas, R., Krikščionybė ir politika. Lietuva 10092009. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Prekyba su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. Mažosios Lietuvos enciklopedija. https://www.mle.lt/straipsniai/prekyba-su-lietuvos-didziaja-kunigaikstyste

Vilniaus miesto istorijos dokumentai. / Sudarė E. Manelis, R. Samavičius. Vilnius: Vilniaus knyga, 2003.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos, Britannica, Neakivaizdinis Vilnius  ir Wikimedia nuotraukos.

Vitkauskienė, R. Miestiečių verslai. Vilniaus miesto istorijos skaitiniai. / Sudarė E. Manelis. Vilnius : UAB “Vilniaus knyga”, 2001