Šaltinių sąrašas

Bumblauskas, A. Senosios Lietuvos istorija 1009–1795 m. Vilnius: R. Pakalnio leidykla, 2007.

Davies, N. Europa. Istorija. Vilnius: Vaga, 2011.

Jučas, M. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, 2016.

Kiaupienė J. 1569 metų Liublino unija ir Lietuva. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020.

Lenkijos ir Lietuvos Valstybės–Rusijos karas. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/lenkijos-ir-lietuvos-valstybes-rusijos-karas/

Matulevičius, A., Spečiūnas, V. Lenkijos ir Lietuvos Valstybės–Švedijos karas. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/lenkijos-ir-lietuvos-valstybes-svedijos-karas/

O’Connell, D. P. Pirmasis Prancūzijos ministras. Enciklopedija Britannica. https://www.britannica.com/biography/Armand-Jean-du-Plessis-cardinal-et-duc-de-Richelieu/First-minister-of-France

Perkins, J. The Sun King France Under Louis XIV, 1897.

Petrauskas, R. Poltava. Vilnius: Protų kovos, 2022.

Rakutis, V. Karo meno istorija: nuo seniausių laikų iki 1850 metų. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademija, 2010.

Šiaurės karas. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/siaures-karas

Šmigelskytė-Stukienė, R. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė po Liublino unijos (1569–1795). Visuotinė lietuvių enciklopedija www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-didzioji-kunigaikstyste-po-liublino-unijos-1569-1795

Venclova, R. Lietuvos istorija visiems. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2018.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos ir Wikimedia nuotraukos.