Viduramžių Lietuvos gyventojų buitis ir darbai

Kaip ir Europoje, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje žmonių kasdienybė priklausė nuo jų gyvenamosios aplinkos (kaimas ar miestas), ūkinės veiklos (žemės ūkis ar prekyba, gamyba), kilmės (priklausymo socialinei grupei – luomui). Išnagrinėkite demonstraciją  ir apibūdinkite Lietuvos gyventojų buitį ir darbus.

Spustelėkite aktyvias ikonas ir sužinokite daugiau informacijos.

Iliustracijos kairėje vaizduojamas miestas. Jame statybos, Rotušė, Cechas, Amatininkystė, Vokiečių ordino uostai, Turgus, Prekyba. Per vidurį dvasininkas ir bajoras. Dešinėje pusėję kaimas, kiemas, kuriame vaizduojamas valstietis.

Palyginkite turtingųjų ir varguomenės buities sąlygas. Nustatykite ne mažiau kaip tris skirtumus.

Spustelėkite aktyvias ikonas ir sužinokite daugiau informacijos.

Dvipusė iliustracija, skirianti turtinguosius ir varguomenę. Kairėje pusėje - turtingieji, sėdintis prie gausau stalo, kitoje pusėje moterys ir vyras, vaizduojami prie negausaus stalo, mediniais indais. Šalia vištos.