Sąvokos

Gotika – XII a. vid.–XVI a. pr. (Lietuvoje XIV a. pab.–XV a. pab.) Europos architektūros ir dailės stilius, kuriam būdingi aukšti pastatai, smailios arkos, daug bokštų.

Katedra – svarbiausia katalikų bažnyčia vyskupijoje, pasižyminti amžiumi, išskirtine architektūra ir puošyba.

Kronika (metraštis) – chronologine tvarka išdėstytas istorijos įvykių pasakojimas be analizės ir vertinimo.

LDK kancleris  pirmas pagal svarbą LDK pareigūnas, tvarkęs valdovo raštinės dokumentus, įstatymų leidybą, vadovavęs užsienio politikai, prižiūrėjęs Lietuvos Metriką.

Lietuvos Metrika  nuo XIV a. pab. iki XVIII a. pab. didžiojo Lietuvos kunigaikščio raštinėje kurtas valstybinių dokumentų nuorašų rinkinys.