Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Žemėlapyje nurodžiau ne mažiau kaip tris valstybes, kuriose yra XIV–XVI a. LDK paveldo objektų, ir bent tris paveldo objektus.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Apibūdinau ne mažiau kaip tris XIV–XVI a. LDK paveldo objektus už dabartinės Lietuvos ribų.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Paaiškinau, kuo svarbus XIV–XVI a. LDK paveldas kitų šalių teritorijose.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10