Šaltinių sąrašas

Bumblauskas, A., Bumblauskas, M. Lietuvos istorija. Paaugusių žmonių knyga. 1 dalis. Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 248.

Raila, E. Baroko architektūros sklaida. šaltiniai.info. http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/111

Shutterstock, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Wikimedia, govilnius.lt, didikulietuva.lt, Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, Lietuvos bankas ir šaltinai.info nuotraukos.

Venclova, T. Lietuvos istorija visiems. Vilnius: P. Raknio leidykla, 2018, t 1, p. 230.