Svarbiausi LDK ir Europos ūkio raidos aspektai

Spustelėkite aktyvias ikonas ir sužinokite daugiau informacijos.

Schemoje vaizduojami du laikotarpiai: Vėlyvieji viduramžiai (XIV-XV a. pab.) ir Ankstyvieji naujieji laikai XV a. pab. - XVII a. Visu šiuo laikotarpiu vyravo Renesansas XIV-XVII a. pr. Vėlyvųjų viduramžių valstybės - katalikiškos Europos valstybės. Ankstyvųjų naujujų laikų - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Anglija, Jungtinės Nyderlandų provincijos. Santvarka katališkosiose Europos valstybėse ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje - Feodalizmas. Anglijoje, Jungtinėje Nyderlandų provincijoje - kapitalistinių santykių genezė (atsiradimas ir raida). Katalikiškš Europos valstybių ūkis ir visuomenė - agrarinis ūkis, amatininkų dirbtuvės, cechai ir gildijos, luominė visuomenė. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje - Valakų reforma ir luominė visuomenė. Anglijoje, Jungtinėse Nyderlandų provincijose - manufaktūros, akcinės bendrovės, biržos, bankininkystė ir buržua formavimasis.