Įsivertinu ir tyrinėju

Palaukite...
0 taškų

galimų taškų surinkai taškus.

Refleksija

Pažymėkite:

Paaiškinau dviem-trimis teiginiais, kas sieja lietuvių kalbą, sanskritą ir kitas indoeuropiečių kalbas.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Nusakiau bent keturis indoeuropiečių esminius kasdienio gyvenimo bruožus ir skyriau juos nuo senųjų dabartinės Lietuvos teritorijos gyventojų.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip

Nurodžiau, kaip iš vietinių gyventojų ir indoeuropiečių susiformavo baltų protėviai – prabaltai.

žemas įvertis Ne
vidutinis įvertis Iš dalies
aukštas įvertis Taip
judanti nuotrauka
Šiame rinkinyje dirbsite su šaltiniais ir atliksite 10 skirtingo sudėtingumo užduočių, kurios padės įsivertinti temos žinias ir gebėjimus. Sprendžiant užduotis galima surinkti iki 10 taškų, o temos pabaigoje – peržiūrėti atsakymus ir atlikti refleksiją.
Užduotis 1 / 10
Užduotis 2 / 10
Užduotis 3 / 10
Užduotis 4 / 10
Užduotis 5 / 10
Užduotis 6 / 10
Užduotis 7 / 10
Užduotis 8 / 10
Užduotis 9 / 10
Užduotis 10 / 10